Werken als Freelancer
ICT Global
Wildstraat 23
3920 Lommel
KvK nr: 09174063
BTW nr: NL8184.00.390.B01
ABN AMRO nr: 44.13.04.559
BIC code: ABNANL2A
IBAN: NL39ABNA0441304559
Als Zelfstandiger Zonder Personeel (Z.Z.P.-er) bent u van harte welkom om met ICT Global samen te werken. U kunt gerust reageren op onze Externe Opdrachten.
U dient wel te voldoen aan de volgende criteria:
  • Inschrijving in de Kamer van Koophandel
  • U bent BTW-plichtig
  • Indien u werkt vanuit een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dient u in bezit te zijn van een VAR/WUO.
    Dit is een Verklaring Arbeidsrelatie / Winst uit eigen onderneming.
  • Indien u werkt middels een besloten vennootschap dient u in bezit te zijn van een VAR/RRV. Dit is een Verklaring Arbeidsrelatie / Voor Rekening en Risico Vennootschap.
Middels de VAR Verklaring Arbeidsrelatie geeft de belastingdienst al dan niet aan, u als ondernemer te onderkennen, hetgeen wat voor een opdrachtgever het bewijs levert wel of geen loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) en premies voor werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen.
  • Ter controle van de afdrachten aan de belastingsdienst verzoeken wij u per kwartaal een verklaring van een externe accountantsverklaring te zenden, waaruit blijkt dat aan alle fiscale verplichtingen is voldaan
Interesse? Zie onze projecten of neem contact met ons op.